Geschiedenis Sint Trudoschool

Geschiedenis  St. Trudoschool.

1931 – 1991.

Enkele jaartallen met toelichting vooraf.  ( Tot en met 1930 ).

1669

 Johan van Gennip is de nieuwe schoolmeester van Stiphout tot 1716

1754

 Vader en zoon Daniel Swaans zijn tot 1782 schoolmeesters in Stiphout.

1795

 Bakker-herbergier Jan van Duijnhoven wordt de nieuwe schoolmeester tot 1800.

1838

 Willem Sengers wordt de nieuwe schoolmeester van Stiphout.

1839

 Stiphout had 542 inwoners waarvan 40 naar school gingen.

1860

 Jacob de Kort wordt de nieuwe schoolmeester van Stiphout.

1880

 De liefdezusters uit Tilburg openen op 11 september een meisjesschool.

1900

 De leerplicht wordt ingevoerd.

1900

 De openbare school telt 30 jongens.

1900

 De nieuwe meisjesschool telt 39 meisjes.

1906

 Meester strik is tot 1929 het hoofd van de openbare school.

1920

 Er zitten 71 jongens op de openbare school en 63 meisjes op de meisjesschool.

1930

 Er zitten 95 jongens op de openbare school en 83 meisjes op de meisjesschool.

Schooljaar 1931 – 1932 werd het 1e jaar van de St. Trudoschool ,

met 3 klassen.

Meester P. van Deursen, Hoofd  meester P. van der Heijden, en meester J. Eijsbouts.

( 1931 )

In 1951 telde de St. Trudoschool 132 leerlingen en werd de school te klein.

Het heeft 4 jaar geduurd voordat de school 1 klas erbij kreeg in 1955.

In 1958 kreeg de St. Trudoschool een centrale verwarmingsinstallatie.

Schoolmeester Petrus van Deurzen met de tweeling Sjef en Jan van Berkel.

( eind jaren 30 )

In de periode 1931 tot 1960 zijn werkzaam geweest:

Benoemd in:

 Meester of juffrouw

1931

 P. van der Heijden  ( hoofd van school )

1931

 P. van Deursen.

1931

 J. Eijsbouts.

1938

 P. Roijackers.

1953

 M. Cools.

1959

 Mej. A.van Bommel.

1959

 H. Slegers.

1959

 A. Driessen.

De St.Trudoschool  vanaf 1960.

Op 1 januari 1960 werd meester Jan Fransen benoemd als hoofd

van de St. Trudoschool met 4 klaslokalen en 120 jongens.

Hij kreeg steun van :

Mej. Annie van Bommel  ( 1e klas ).

Meester van Deursen   ( 2e klas ).

Meester Slegers  ( 3e en 4e klas )

Zelf nam hij de 5e en 6e klas onder zijn hoede.

Deze foto is gemaakt in 1966.

V.l.n.r. Marieke van de Nieulande, meester van Deursen, meester Fransen,

Ans Verbakel en Wim van Kempen.

De St. Trudoschool in jaartallen vanaf 1960.

1960

 Meester Jan Fransen wordt het nieuwe hoofd.

1968

 De 1e groep meisjes gaan gemengd naar de St. Trudoschool.

 Hierdoor kreeg de St. Jozefschool ieder jaar 1 klas minder tot 1973.

 Door de komst van de meisjes moest uitgeweken worden naar de

 Cortenbachstraat ( met bus ) en het latere repetitielokaal van de fanfare.

1969

 De St. Trudoschool krijgt 8 lokalen en een aula erbij.

1976

 Nog eens 2 extra lokalen erbij.

1986

 De kleuters komen naar de St. Trudoschool. Hierdoor kwamen 3 leslokalen,

 een kleuterspeelzaal, en een lerarenkamer gereed.

1986

 Meneer Fransen neemt afscheid van de St. Trudoschool.

1986

 De St. Trudoschool heeft dan 550 leerlingen en 21 groepen.

1987

 Op 1 januari wordt Henk Vermeulen het nieuwe hoofd.

Het schoolteam. Jubileumjaar 1991.

1e rij zittend  v.l.n.r.  ( Jaartal is van benoeming )

Rieky van de Elsen-Habraken (1978), Mily Span-De Pauw (1980), Ine Joosten-

van Stiphout (1980), Mayke van de Eijnden-Gruijters (1983), Wil van Stokkum-

van Hooff (1986), Annemie de Jongh-van Poppel (1981) Theo van de Akker (1968)

Wim van Dam ( Adj. dir.) (1977).

2e rij  v.l.n.r.

Frans van de Kimmenade (1969), Nel Dammer-Lemmens (1970)

3e rij  v.l.n.r.

Arno Goossens (1968), Cees van Stokkum (1975), Frans Verhees (1977), Marianne de Bok (1988),

Cor van Lierop (1973), Henk van den Baar (1969), Els van Bakel-Huijbers (vervangster),

Gertie van den Baar-Ketelaars (1971), Ine van de Heijden-Vetjens (1981), Wil Ederveen-

Ketelaars (1986), Henk Vermeulen , directeur (1987) Joke Geubels-Verberne (1975).

Achterste rij  v.l.n.r.

Jan de Vries (1975), John Janssens (1974), Truus Klomp Bueters-van de Boomen (1971),

Henriet Heijliggers (1977).